x
Подписаться на статьи

Вас может заинтересовать информация:

Где здать анализы?

Как получить результат исследований?

Как подготовится к исследованию?

№ п/п Код Назва показника Ціна Термін виконання
ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ        
1. Тиреоїдна панель        
1. 101 Тиреотропний гормон (ТТГ) 115 1
2. 103 Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) 115 1
3. 105 Тироксин вільний (Т4 вільн.) 115 1
4. 107 Тиреоглобулін (ТГ) 125 1
5. 107 Антитіла до териоглобуліну (АТТГ) 130 1
6. 108 Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) 130 1
7. 2001 Пакет №1 «Тиреоїдний-загальний» Тиреотропний гормон(ТТГ), Трийодтиронін вільний(Т3 вільний), Тироксин вільний(Т4 вільний) 310 1
8. 2002 Пакет №2 «Тиреоїдний-аутоімунний» Антитіладотиреопероксидази(АТТПО), Антитіла до тиреоглобуліну(АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ) 347 1
9. 2003 Пакет № 3 «Тиреоїдний-онкологічний» Антитіла до териоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ), Раково-ембріональний антиген (РЕА) 347 1
10. 2004 Пакет №4 «Тиреоїдний-скринінг» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний(Т4 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) 325 1
11. 2034 Пакет № 34 «Тиреоїдний - 1» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Трийодтиронін вільний (Т3 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) 428 1
12. 2038 Пакет № 38«Тиреоїдний - 2» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Антитіла до териоглобуліну (АТТГ) 325 1
2.Репродуктивна панель        
13. 110 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 115 1
14. 111 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 115 1
15. 112 Пролактин 115 1
16. 113 Прогестерон 115 1
17. 114 Тестостерон загальний 115 1
18. 115 Тестостерон вільний 210 1
19. 116 Естрадіол (E2) 115 1
20. 117 Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ,SHBG) 130 2
21. 119 Антимюлерів гормон(АМГ,MIS) 405 6
22. 2007 Пакет № 7 «Репродукція перша фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Естрадіол (E2) 415 1
23. 2008 Пакет № 8 «Репродукція друга фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон 415 1
24. 2009 Пакет № 9 «Репродукція – 1» Пролактин, Прогестерон, Тестостерон загальний, Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ), Індекс вільного андрогену 427 2
25. 2010 Пакет № 10 «Репродукція – 2» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2), Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену 738 2
26. 2011 Пакет № 11 «Індекс вільного андрогену» Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену 220 2
27. 2035 Пакет №35 «Репродукція– 3» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин 310 1
28. 2042 Пакет № 42 «Гіперпролактинемія» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.), Пролактин 310 1
3. Пренатальна діагностика        
29. 120 Альфа - фетопротеїн (АФП) (14-19 тиж.вагітності) 130 1
30. 121 ПАПП-А (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (11-14 тиж. вагітності) 130 1
31. 122 Вільнийβ-ХГЛ (11-14 тиж. вагітності) 130 1
32. 123 Естріол вільний (Е3) 130 1
33. 124 Хоріонічний гонадотропін – пренатальна діагностика 310 1
34. 2043 PRISCAI триместру (10 тижнів вагітності + 0 днів - 13 тижнів вагітності.+ 6 днів) (ПАПП-А, β-ХГЛ вільний, Розрахунок пренатального ризику (PRISCA) 235 1
35. 2044 PRISCAII триместру (14 тижнів вагітності – 19 тижнів вагітності, Естріол вільний, Хоріонічний гонадотропін, Альфа-фетопротеїн, Розрахунок пренатального ризику (PRISCA) 350 1
4. Онокологічна панель        
36. 132 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 125 1
37. 133 Онкомаркер яйників (СА-125) 125 1
38. 135 Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) 130 1
39. 137 Простат-специфічний антиген вільний (FPSA) 125 1
40. 137 Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA) 125 1
41. 138 Альфа фетопротеїн (АФП) 130 1
42. 139 Хоріонічний гонадотропін 130 1
43. 723 Ранній онкомаркер яйників НЕ – 4 377 5
44. 2014 Пакет №14 «ПСА» Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA), Простат-специфічний антиген вільний (FPSA), Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального 225 1
45. 2015 Пакет №15 «Онкологічнийжіночий» Тиреоглобулін (ТГ), Онкомаркермолочноїзалози (СА 15-3), Онкомаркеряєчників (СА 125), Раково-ембріональнийантиген (РЕА) 455 1
46. 2031 Пакет № 31 «Лабораторна діагностика раку яйників» Ранній онкомаркер яйників(НЕ-4),Онкомаркер яйників  (СА-125), індекс ROMA 455 5
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ        
1. Гепатити        
47. 910 Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM 125 2
48. 912 Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) 124 2
49. 916 Вірус гепатиту В (HBV), HBcAg, антитіла сумарні 125 21
50. 919 Вірус гепатиту С (HCV), антитіла сумарні 125 2
51. 2045 Пакет № 45 «Гепатити» Вірус гепатиту А антитіла IgM, Вірус гепатиту BHBsAg (австралійський антиген), Вірус гепатиту В HBcAg антитіла сумарні, Вірус гепатиту С антитіла сумарні 125 2
52. 2046 Пакет № 46 «Гепатит В, первинний скринінг» HBsAg (австралійський антиген), HBcAg антитіла сумарні 225 2
2. TORCH-інфекції        
53. 141 Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgM 100 1
54. 142 Цитомегаловірус(CMV), антитіла IgG 100 1
55. 144 Вірусгерпесу 2 типу (HSV), антитілаIgG 100 1
56. 931 Вірусгерпесу ½ типу (HSV), антитілаIgG 100 1
57. 143 Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgМ 100 1
58. 145 Вірус краснухи, антитіла IgM 100 1
59. 146 Вірус краснухи, антитіла IgG 100 1
60. 147 Токсоплазма, антитіла IgM 100 1
61. 147 Токсоплазма, антитіла IgG 100 2
62. 2017 Пакет №17 "TORCH IgG" передвагітністю; Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус краснухиантитіла IgG 360 2
62. 2017 Пакет №17 "TORCH IgG" передвагітністю; Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус краснухиантитіла IgG 360 2
63. 2018 Пакет №18 "TORCH IgG безкраснухи"передвагітністю; Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG 270 1
64. 2019 Пакет №19 "TORCH IgG зхламідієюбезкраснухи" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Хламідії антитіла IgG 360 1
65. 2020 Пакет №20 "TORCH IgG" Цитомегаловірусантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус краснухиантитіла IgG 270 2
66. 2021 Пакет №21 "TORCH IgМ" підчасвагітності; Цитомегаловірусантитіла IgМ, Токсоплазмаантитіла IgМ, Вірус краснухиантитіла IgМ 270 1
67. 2022 Пакет №22 "TORCH IgG, IgМ" Цитомегаловірусантитіла IgG та IgМ, Токсоплазмаантитіла IgG та IgМ, Вірус краснухиантитіла IgG та IgМ, Віруспростогогерпесу1/2типуантитіла IgG та IgМ 720 1
68. 2023 Пакет №23 "TORCH IgG, IgМ" Цитомегаловірусантитіла IgG та IgМ, Токсоплазмаантитіла IgG та IgМ, Вірус краснухи антитіла IgG та IgМ 540 1
69. 2030 Пакет №30 «Інфекційний» Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген) антитіла IgG 360 1
3. Урогенітальні інфекції        
70. 151 Хламідії, антитіла IgG 100 1
71. 157 Хламідії,антитілаIgМ 90 1
72. 153 Мікоплазма гомініс, антитіла IgG 100 1
73. 155 Уреаплазма уреалітікум, антитіла IgG 360 1
74. 2034 Пакет №24 Урогенітальний" ХламідіїантитілаIgG, Уреаплазма уреалітікумантитілаIgG,Мікоплазма гомініс антитілаIgG 360 1
3. Інші інфекції        
75. 161 Гелікобактер пілорі, сумарні антитіла 120 1
76. 162 Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген), антитіла IgG 100 1
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ        
1. Алергодіагностика        
77. 181 Загальний імуноглобулін Е (tlgE) 120 1
78. 182 Інгаляційна панель:
пилок берези бородавчатої,пилок вільхи сірої,пилок горіха,пилок дуба,тимофіївка лугова,пилок жита,пилок полину,пилок подорожника,кліщ D.pteronossinus,кліщ D.farinae,епітелій собаки,епітелій кота,епітелій коня,епітелій морської свинки,епітелій хом’яка,епітелій кролика,грибок Asp. Fumigatus,грибок Cladosp. Herbarum,грибок Pen.Notatus,грибок Alternia Тenuis
640 1
79. 183 Педіатрична панель:
соя, молоко, білок курячого яйця,краб,креветка (атлантична та тихоокеанська),персик , кліщ D.pteronossinus, кліщ D.farinae, тарган, епітелій собаки, епітелій кота, грибок Alternia tenuis, пилок вільхи, берези, пилок амброзії, пилок полині, пилок тимофіївки лугової,пилок жита, домашній пил, загальний IgE.>
640 1
80. 184 Педіатрична диференційована панель:
молоко,казеїн,альфа-лактальбумін,бета-лактоглобулін,бичачий сироватковий альбумін,білок та жовток яйця,рис,соя,банан,свинина,телятина,курятина,суміш борошна(пшениця,рис,ячмінь,овес),пекарські дріжджі,кліщ D.pteronyssinus та D.farinae,грибок Cladosporium herbarum та Alternatia alternata,суміш пилків(береза,дуб),суміш пилків( вільха,ліщина),суміш трав(їжака збірна,грястяниця,вівсяниця польова,райграс,тимофіївка польова ),загальний IgE
640 1
81. 185 Харчова панель:
лісовий горіх,арахіс,грецький горіх,мигдаль,молоко,білок курячого яйця,жовток курячого яйця,казеїн,картопля,селера,морква,помідор,тріска,креветк,персик,яблуко,соя мука пшенична,сезам,мука житня
100 1
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ        
82. 191 Лямблії, сумарні антитіла 140 1
83. 192 Аскарида, сумарні антитіла 140 1
84. 160 Токсокара, сумарні антитіла 140 1
85. 193 Опісторх,трихінела,токсокара,ехінокок,антитіла ІgG 410 3
86. 2025 Пакет № 25 «Паразитарний» кал на я/г; Лямблії-мікроскопія (система парасепт), Аскарида сумарні антитіла, Лямблії сумарні антитіла, Опісторх, трихінела, токсокара,ехінокок антитіла ІgG 750 3
БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ        
87. 201 Бакпосів з очей з антибіотикограма 190 7
88. 202 ПБакпосів з зіву з антибіотикограма 190 7
89. 203 Бакпосів з рани з антибіотикограма 190 7
90. 204 Бакпосів сперми з антибіотикограма 750 3
91. 205 Бакпосів секрету простати з антибіотикограма 190 3
92. 206 Бакпосів молока з антибіотикограма 190 7
93. 207 Бакпосів крові на стерильність з антибіотикограма 190 14
94. 208 Бакпосів виділень з сечостатевих органів з антибіотикограма 190 7
95. 209 Бакпосів з носа з антибіотикограма 190 7
96. 210 Бакпосів калу на дисбактеріоз з антибіотикограма 305 10
97. 211 Бакпосів сечі з антибіотикограма 190 7
98. 212 Бакпосів харкотиння з антибіотикограма 190 7
99. 213 Бакпосів з вуха з антибіотикограма 190 7
100. 215 Дослідження на наявність патогенних ентеробактерій 190 7
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ        
1. Клінічна хімія        
101. 220 АСТ (аспартатамінотрансфераза) 26 1
102. 221 АЛТ (аланін амінотрансфераза) 26 1
103. 222 Білірубін загальний 26 1
104. 223 Білірубін прямий 26 1
105. 224 ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза) 26 1
106. 225 Лужна фосфатаза 26 1
107. 226 Тимолова проба 20 1
108. 227 Загальний білок 26 1
109. 228 Альбумін 26 1
110. 230 Амілаза 33 1
111. 231 Панкреатична амілаза 33 1
112. 232 Ліпаза 51 1
113. 239 Сечовина 26 1
114. 240 Креатинін 26 1
115. 241 Сечова кислота 26 1
116. 241 Хлор 26 1
117. 245 Кальцій 26 1
118. 247 Фосфор 26 1
119. 246 Магній 26 1
120. 249 Цинк 33 1
121. 250 Залізо 26 1
122. 2026 Пакет № 26 «Печінкові проби» АСТ (аспартатамінотрансфераза), АЛТ (аланін амінотрансфераза), Білірубін фракційно, ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза), Лужна фосфатаза, Альбумін, Загальний білок, Тимолова проба 205 1
123. 2027 Пакет № 27 «Підшлункова залоза» Ліпаза, Амілаза в крові та сечі, Панкреатична амілаза в крові та сечі 135 1
124. 2028 Пакет № 28 «Ліпопротеїди фракційно» Холестерин, Тригліцериди, ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності), ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності), ЛПДНЩ (ліпопротеїди дуже низької щільності), Коефіцієнт атерогенності 180 1
125. 2047 Пакет № 47 «Ниркові проби» Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Альбумін, Кальцій 120 1
2. Біохімія сечі        
126. 258 Амілаза сечі 35 1
2. Діагностика ревматизму        
127. 253 С-реактивний білок (СРБ) 26 1
128. 254 Ревмо фактор (РФ) 26 1
129. 255 Антистрептолізин О (АСЛО) 26 1
4. Показники ліпідного обміну        
130. 233 Холестерин 35 1
131. 234 Тригліцериди 35 1
132. 235 ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності) 65 1
133. 236 ЛПВЩ (ліпопротеїди низької щільності) 65 1
5. Показники вуглеводного обміну        
134. 237 Глюкоза 26 1
135. 238 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 125 1
136. 267 Глюкозотолерантний тест 55 1
137. 923 С-пептид 120 1
138. 2036 Пакет №36 «Вуглеводний стандартний» Глюкоза, Глікований гемоглобін, С-пептид 245 1
6. Група крові        
139. 268 Група крові та резус фактор 65 1
ЗАГАЛЬНО КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ        
1. Аналіз крові        
140. 272   60 1
141. 273 Ретикулоцити 35 1
2. Аналіз сечі        
142. 274 Загальний аналіз сечі 55 1
143. 275 Аналіз сечі по Нечипоренку 55 1
3. Цитологічне дослідження        
144. 277 Мазок з шийки матки на визначення атипових клітин (цитологія) 40 1
145. 278 Вагінальний мазок на флору 40 1
146. 279 Мазок з уретри 40 1
147. 280 Простатичний сік 55 1
4. Експресс діагностика        
148. 281 Сифіліс, антитіла сумарні 75 3
149. 283 Вірус гепатиту В, HBsAg 95 1
150. 284 Вірус гепатиту C, антитіла сумарні 95 3
5. Інші дослідження        
151. 286 Копроцитограма 75 1
152. 287 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших (система парасепт) 80 1
153. 288 Зішкріб на ентеробіоз 60 1
154. 289 Аналіз калу на лямблії 60 1
155. 290 Аналіз калу на приховану кров 60 1
156. 291 Загальний аналіз харкотиння 60 1
157. 292 Аналіз крові на LE-клітини 80 1
158. 293 Аналіз сім’яної рідини 260 1
159. 294 Антиспермальні антитіла (в спермі) 170 1
160. 295 Анти резус тіла 120 1
161. 296 Зішкріб з шкіри на наявність паразитарних грибків 60 1
162. 297 Дослідження на демодекоз (обличчя) 50 1
163. 966 Дослідження на демодекоз (вії) 50 1
КОАГУЛОГРАМА        
164. 298 Протромбіновий індекс (МНВ) 40 1
165. 299 АЧТЧ 35 1
166. 299 Фіброген 40 1
ПЛР діагностика        
167. 509-106 Трихомонада, (Trichomonasvaginalis), ПЛР Real-Time якісне визначення 125 5
168. 510-107 Гарднерелла (Gardnerellavaginalis), ПЛР Real-Time якісне визначення 125 58
169. 511-108 Хламідія (Chlamidiatrachomatis), ПЛР Real-Time якісневизначення 125 5
170. 512-499 Мікоплазма гомініс (Mycoplasmahominis), ПЛР Real-Time якісне визначення 125 5
171. 513-109 Мікоплазма геніталіум (Mycoplasmagenitalium), ПЛР Real-Time якісне визначення 125 5
172. 514-110 Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasmaurealiticum) та Уреаплазма парвум (Ureaplasmaparvum), ПЛР якісний 125 5
173. 973 Кандіда альбіканс (Candidaalbicans), ПЛР Real-Time якісне визначення 125 5
174. 516-115 Гонорея (Neisseriagonorrhoeae), ПЛР Real-Time якісне визначення 130 5
175. 518-335 Вірус папіломи людини (ВПЛ): 16 та 18 типи, ПЛР Real-Time якісне визначення за кожним типом 130 5
176. 518-335 Вірус папіломи людини - ВПЛ (HPV): генотип 16; генотип 11;ПЛР якісний 150 5
177. 519-536 Вірус папіломи людини ВПЛ (HPV) скринінг: генотип 16; генотип 31,35,39,59; генотип 18,33,45,52,58,67;ПЛР якісний 350 5
178. 520-720 Кількісне визначення вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів по філогенетичним групам (А7 (18,39,45,59), А9 (16,31,33,35,52,58), А5/А6 (51, 56),ПЛР Real-Time 370 5
179. 521-706 Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів (16,18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), ПЛР Real-Time якісне визначення 375 5
180. 522-731 Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 21 тип (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу 710 5
181. 523-729 Фемофлор® 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Загальна бактеріальна маса, Lactobacillusspp., Enterobacteriaceae, Streptococcusspp., Staphylococcusspp., Gardnerellavaginаlis/Prevotellabivia/Porphyromonasspp.; Eubacteriumspp.; Sneathiaspp./Leptotrihiaspp./ Fusobacteriumspp.; Megasphaeraspp./Veilonellaspp./Dialisterspp.; Lachnobacteriumspp./Clostridiumspp.; Mobiluncusspp./Corynebacteriumspp.; Peptostreptococcusspp., Atopobiumvaginaе, Mycoplasmahominis, Mycoplasmagenitalium, Ureaplasma (urealyticum та parvum), Candidaspp. ПЛР Real-time кількісне визначення 635 5
182. 524-730 Фемофлор® Скрин. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Загальна бактеріальна маса (кількісно), Lactobacillus spp. (кількісно), Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. (кількісно); Ureaplasma (urealyticum та parvum) (кількісно), Candida spp. (якісний), Mycoplasma hominis (якісний), Mycoplasma genitalium (якісний), Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseriagonorrhoeae (якісний), Chlamydiatrachomatis (якісний), Вірус простого герпесу тип 1 та 2 (якісний), Цитомегаловірус (якісний), ПЛР Real-time кількісний/якісний 595 5
183. 525-111 Цитомегаловірус, ПЛР Real-Time якісне визначення (зішкріб, виділення) 125 5
184. 526-523 Токсоплазма, ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма) 150 4
185. 527-538 Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time якісне визначення 125 5
186. 529-722 Вірус простого герпесу тип 1 и 2 (HSV-1 та 2), ПЛР генотипування якісний (зішкріб, виділення) 125 3
187. 531-398 Вірус гепатиту В (HBV) , ПЛР Real-Time якісне визначення 200 7
188. 532-707 Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР Real-Time кількісне визначення 710 12
189. 533-399 Вірус гепатиту С (HCV) , ПЛР Real-Time якісне визначення 250 7
190. 534-708 Вірус гепатиту C (HCV), ПЛР Real-Time кількісне визначення 660 7
191. 536-890 Пакет № 32 Пакет № 32 «ПЛР – 1» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалітікум, Мікоплазма геніталіум ПЛР Real-Time якісне визначення 320 5
192. 537-80 Пакет № 33 «ПЛР – 2» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парфум,Уреаплазма уреалітікум ПЛР Real-Time якісне визначення 220 5
193. 333 Генотипування вірусу гепатиту С(5 типів:1а,1b,2,3a,4), ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма) 460  
ЗАБІР МАТЕРІАЛУ        
194. 91 Забір крові з вени 15  
195. 92 забір матеріалів на бак.дослідження 15  
196. 93 виклик медсестри додому 80  
197. 95 зішкріб на демодекоз та зішкріб на паразитарні грибки 20  
198. 96 зішкріб на демодекоз та зішкріб на паразитарні грибки 30  
199. 97 забір матеріалу з урогенітального тракту 15  
Отзывы о Боголюбы Читать все отзывы (198)
Оставить отзыв
Наши партнеры
Медицинский центр “Парацельс” (Медичний центр “Парацельс”) Продажа медицинского оборудования “Партнер Медико” (Продаж медичного обладнання “Партнер Медіко”) Медицинский центр “Ваш лікар” (Медичний центр “Ваш лікар”) Косметический салон “Косметік-центр” (Косметичний салон “Косметік-центр”) Центр медицинской диагностики “Лакмус” (Центр медичної діагностики “Лакмус”)
Вверх