x
Подписаться на статьи
№ п/п Код Назва показника Ціна Термін виконання
ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ        
1. Тиреоїдна панель        
1. 101 Тиреотропний гормон (ТТГ) 126 1
2. 103 Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) 126 1
3. 105 Тироксин вільний (Т4 вільн.) 126 1
4. 106 Тиреоглобулін (ТГ) 143 1
5. 107 Антитіла до териоглобуліну (АТТГ) 143 1
6. 108 Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) 143 1
7. 2001 Пакет №1 «Тиреоїдний-загальний» Тиреотропний гормон(ТТГ), Трийодтиронін вільний(Т3 вільний), Тироксин вільний(Т4 вільний) 340 1
8. 2002 Пакет №2 «Тиреоїдний-аутоімунний» Антитіладотиреопероксидази(АТТПО), Антитіла до тиреоглобуліну(АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ) 385 1
9. 2003 Пакет № 3 «Тиреоїдний-онкологічний» Антитіла до териоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ), Раково-ембріональний антиген (РЕА) 390 1
10. 2004 Пакет №4 «Тиреоїдний-скринінг» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний(Т4 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) 355 1
11. 2034 Пакет № 34 «Тиреоїдний - 1» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Трийодтиронін вільний (Т3 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) 468 1
12. 2038 Пакет № 38«Тиреоїдний - 2» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Антитіла до териоглобуліну (АТТГ) 355 1
2.Репродуктивна панель        
13. 110 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 137 1
14. 111 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 137 1
15. 112 Пролактин 137 1
16. 113 Прогестерон 137 1
17. 114 Тестостерон загальний 137 1
18. 115 Тестостерон вільний 220 від 1 до 3
19. 116 Естрадіол (E2) 137 1
20. 117 Секс зв'язуючи глобулін (СЗГ,SHBG) 147 від 1 до 3
21. 119 Антимюлерів гормон(АМГ,MIS) 460 до 5
22. 126 Андростендіон 250 до 5
23. 2007 Пакет № 7 «Репродукція перша фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Естрадіол (E2) 490 1
24. 2008 Пакет № 8 «Репродукція друга фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон 490 1
25. 2009 Пакет № 9 «Репродукція – 1» Пролактин, Прогестерон, Тестостерон загальний, Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ), Індекс вільного андрогену 490 від 1 до 3
26. 2010 Пакет № 10 «Репродукція – 2» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2), Сексзв’язуючий глобулін (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену 870 від 1 до 3
27. 2011 Пакет № 11 «Індекс вільного андрогену» Сексзв’язуючи глобулін (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену 255 від 1 до 2
28. 2035 Пакет №35 «Репродукція– 3» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин 370 1
29. 2042 Пакет № 42 «Гіперпролактинемія» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.), Пролактин 350 1
30. 2059 Пакет № 59 «Гіперандрогенія»Тестостерон загальний, 17-альфа-оксипрогестерон (17-а-ОНП), Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С), Секс-звязуючий глобулін (СЗГ), Індекс вільного андрогену. 560 до 5
3. Пренатальна діагностика        
31. 120 Альфа - фетопротеїн (АФП) (14-19 тиж.вагітності) 143 1
32. 121 ПАПП-А (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (8-14 тиж. вагітності) 165 1
33. 122 Вільнийβ-ХГЛ (11-14 тиж. вагітності) 143 1
34. 123 Естріол вільний (Е3) (14-40тиж. вагітності) 143 1
35. 124 Хоріонічний гонадотропін – пренатальна діагностика 140 1
36. 2043 PRISCA І триместру (10 тижнів вагітності + 0 днів - 13 тижнів вагітності.+ 6 днів) (ПАПП-А, β-ХГЛ вільний, Розрахунок пренатального ризику (PRISCA) 275 1
37. 2044 PRISCA II триместру (14 тижнів вагітності – 19 тижнів вагітності, Естріол вільний, Хоріонічний гонадотропін, Альфа-фетопротеїн, Розрахунок пренатального ризику (PRISCA) 385 1
4. Гіпофізарно-надниркові показники        
38. 938 17-ОН-Прогестерон 205 до 5
39. 458 Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-SO4) 160 1
40. 937 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 300 до 5
41. 459 Кортизол 195 1
Онокологічна панель        
42. 132 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 154 1
43. 133 Онкомаркер яйників (СА-125) 154 1
44. 135 Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) 154 1
45. 136 Простат-специфічний антиген вільний (FPSA) 140 1
46. 137 Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA) 140 1
47. 138 Альфа фетопротеїн (АФП) 143 1
48. 139 Хоріонічний гонадотропін 140 1
49. 723 Ранній онкомаркер яйників НЕ – 4 450 до 5
50. 2014 Пакет №14 «ПСА» Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA), Простат-специфічний антиген вільний (FPSA), Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального 252 1
51. 2015 Пакет №15 «Онкологічнийжіночий» Тиреоглобулін (ТГ), Онкомаркермолочноїзалози (СА 15-3), Онкомаркеряєчників (СА 125), Раково-ембріональнийантиген (РЕА) 544 1
52. 2031 Пакет № 31 «Лабораторна діагностика раку яйників» Ранній онкомаркер яйників(НЕ-4),Онкомаркер яйників  (СА-125), індекс ROMA 570 до 5
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ        
1. Гепатити        
53. 910 Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM 143 від 1 до 2
54. 912 Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) 143 1
55. 916 Вірус гепатиту В (HBV), HBcAg, антитіла сумарні 155 1
56. 919 Вірус гепатиту С (HCV), антитіла сумарні 165 1
57. 2045 Пакет № 45 «Гепатити» Вірус гепатиту А антитіла IgM, Вірус гепатиту BHBsAg (австралійський антиген), Вірус гепатиту В HBcAg антитіла сумарні, Вірус гепатиту С антитіла сумарні 530 1
58. 2046 Пакет № 46 «Гепатит В, первинний скринінг» HBsAg (австралійський антиген), HBcAg антитіла сумарні 268 1
2. TORCH-інфекції        
59. 141 Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgM 137 1
60. 142 Цитомегаловірус(CMV), антитіла IgG 137 1
61. 144 Вірус герпесу 2 типу (HSV), антитіла IgG 137 1
62. 931 Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgG 137 1
63. 143 Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgМ 137 1
64. 145 Вірус краснухи, антитіла IgM 137 1
65. 146 Вірус краснухи, антитіла IgG 137 1
66. 147 Токсоплазма, антитіла IgM 137 1
67. 148 Токсоплазма, антитіла IgG 137 1
68. 2017 Пакет №17 "TORCH IgG" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2типуантитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Вірус краснухи антитіла IgG 590 1
69. 2018 Пакет №18 "TORCH IgG без краснухи" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG 350 1
70. 2019 Пакет №19 "TORCH IgG зхламідією без краснухи" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Хламідії антитіла IgG 530 1
71. 2020 Пакет №20 "TORCH IgG" Цитомегаловірус антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Вірус краснухи антитіла IgG 350 1
72. 2021 Пакет №21 "TORCH IgМ" під час вагітності; Цитомегаловірус антитіла IgМ, Токсоплазма антитіла IgМ, Вірус краснухи антитіла IgМ 350 1
73. 2022 Пакет №22 "TORCH IgG, IgМ з герписом" Цитомегаловірус антитіла IgG та IgМ, Токсоплазма антитіла IgG та IgМ, Вірус краснухи антитіла IgG та IgМ, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG та IgМ 930 1
74. 2023 Пакет №23 "TORCH IgG, IgМ" Цитомегаловірус антитіла IgG та IgМ, Токсоплазма антитіла IgG та IgМ, Вірус краснухи антитіла IgG та IgМ 690 1
75. 2030 Пакет №30 «Інфекційний» Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген) антитіла IgG 498 1
3. Урогенітальні інфекції        
76. 151 Хламідії, антитіла IgG 137 1
77. 157 Хламідії, антитіла IgМ 137 1
78. 153 Мікоплазма гомініс, антитіла IgG 137 1
79. 155 Уреаплазма уреалітікум, антитіла IgG 137 1
80. 2024 Пакет №24 Урогенітальний" Хламідії антитілаI gG, Уреаплазма уреалітікум антитіла IgG, Мікоплазма гомініс антитіла IgG 350 1
4. Гастроентерологічні інфекції        
81. 161 Гелікобактер пілорі, сумарні антитіла 143 1
5. Діагностика інфекційного мононуклеозу        
82. 162 Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген), антитіла IgG 143 1
83. 163 Антитіла класу IgG до ранього антигену вірусу Епштейна-Барр 143 до 5
84. 164 Антитіла класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр 143 до 5
85. 940 Антитіла класу IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр 143 до 5
86. 527-5380 Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time якісне визначення 205 до 5
87. 528-710 Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time кількісне визначення 280 до 5
6. Діагностика кору        
88. 308 Антитіла IgМ до вірусу кору (Measles virus IgM 370 до 5
89. 309 Антитіла IgG до вірусу кору (Measles virus IgG) 300 до 5
7. Діагностика кліщового енцефаліту        
90. 945 Ат Ig G до борелії 250 до 5
91. 946 Ат Ig М до борелії 250 до 5
ІМУНОЛОГІЧНІ дОСЛІДЖЕННЯ        
1. Алергодіагностика        
92. 181 Загальний імуноглобулін Е (tlgE) 160 1
93. 182 Інгаляційна панель:
пилок берези бородавчатої, пилок вільхи сірої, пилок горіха, пилок дуба, тимофіївка лугова, пилок жита, пилок полину, пилок подорожника, кліщ D.pteronossinus, кліщ D.farinae, епітелій собаки, епітелій кота, епітелій коня, епітелій морської свинки, епітелій хом’яка, епітелій кролика, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp. Herbarum,грибок Pen.Notatus, грибок Alternia Тenuis
690 1
94. 183 Педіатрична панель:
соя, молоко, білок курячого яйця, краб, креветка (атлантична та тихоокеанська), персик, кліщ D.pteronossinus, кліщ D.farinae, тарган, епітелій собаки, епітелій кота, грибок Alternia tenuis, пилок вільхи, берези, пилок амброзії, пилок полині, пилок тимофіївки лугової, пилок жита, домашній пил, загальний IgE.>
690 1
95. 184 Педіатрична диференційована панель:
молоко, казеїн, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок та жовток яйця, рис, соя, банан, свинина, телятина, курятина, суміш борошна (пшениця, рис, ячмінь, овес), пекарські дріжджі, кліщ D.pteronyssinus та D.farinae, грибок Cladosporium herbarum та Alternatia alternata, суміш пилків(береза, дуб), суміш пилків(вільха, ліщина), суміш трав(їжака збірна, грястяниця, вівсяниця польова, райграс, тимофіївка польова ),загальний IgE
690 1
96. 185 Харчова панель:
лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, помідор, тріска, креветка, персик, яблуко, соя мука пшенична, сезам, мука житня
690 1
ПАРАЗИТАРНІ дОСЛІДЖЕННЯ        
97. 191 Лямблії, сумарні антитіла 155 1
98. 192 Аскарида, сумарні антитіла 160 1
99. 160 Токсокара, сумарні антитіла 155 1
100. 165 Опісторх, сумарні антитіла 155 від 1 до 2
101. 166 Ехінокок, сумарні антитіла 155 від 1 до 2
102. 167 Трихінела, сумарні антитіла 155 від 1 до 2
103. 193 Опісторх, трихінела, токсокара, ехінокок, антитіла ІgG 575 від 1 до 2
104. 2064 Пакет №64 «Паразитарний-2» Лямблія, аскарида, токсокара, сумарні антитіла 420 1
105. 2025 Пакет № 25 «Паразитарний» кал на я/г; Лямблії-мікроскопія (система парасепт), Аскарида сумарні антитіла, Лямблії сумарні антитіла, Опісторх, трихінела, токсокара, ехінокок антитіла ІgG 790 від 1 до 2
БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ дОСЛІДЖЕННЯ *        
106. 201 Бакпосів з очей з антибіотикограма 280 до 7
107. 202 Бакпосів з зіву з антибіотикограма 280 до 7
108. 203 Бакпосів з рани з антибіотикограма 280 до 7
109. 204 Бакпосів сперми з антибіотикограма 280 до 7
110. 205 Бакпосів секрету простати з антибіотикограма 280 до 7
111. 207 Бакпосів крові на стерильність з антибіотикограмою 280 до 14
112. 208 Бакпосів виділень з сечостатевих органів з антибіотикограмою 280 до 7
113. 2288 Бакпосів виділень з сечостатевих органів з антибіотикограмою + streptococcus agalactiae (стрептокок групи В) 280 до 7
114. 209 Бакпосів з носа з антибіотикограма 280 до 7
115. 210 Бакпосів калу на дисбактеріоз з антибіотикограма 390 до 10
116. 211 Бакпосів сечі з антибіотикограма 280 до 7
117. 212 Бакпосів харкотиння з антибіотикограма 280 до 7
118. 213 Бакпосів з вуха з антибіотикограма 280 до 7
119. 509 дослідження на дифтерію (BL) 280 до 7
* забір проводиться всі дні крім п’ятниці та дня перед довгими вихідними        
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ        
1. Клінічна хімія        
120. 220 АСТ (аспартатамінотрансфераза) 45 1
121. 221 АЛТ (аланін амінотрансфераза) 45 1
122. 222 Білірубін загальний 45 1
123. 223 Білірубін прямий 45 1
124. 224 ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза) 45 1
125. 225 Лужна фосфатаза 45 1
126. 226 Тимолова проба 45 1
127. 227 Загальний білок 45 1
128. 228 Альбумін 45 1
129. 230 Амілаза 55 1
130. 231 Панкреатична амілаза 55 1
131. 232 Ліпаза 65 1
132. 239 Сечовина 45 1
133. 240 Креатинін 45 1
134. 241 Сечова кислота 45 1
135. 245 Кальцій 45 1
136. 246 Магній 45 1
137. 247 Фосфор 45 1
138. 249 Цинк 45 1
139. 250 Залізо 45 1
140. 2026 Пакет № 26 «Печінкові проби» АСТ (аспартатамінотрансфераза), АЛТ (аланін амінотрансфераза), Білірубін фракційно, ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза), Лужна фосфатаза, Альбумін, Загальний білок, Тимолова проба 330 1
141. 2027 Пакет № 27 «Підшлункова залоза» Ліпаза, Амілаза в крові та сечі, Панкреатична амілаза в крові та сечі 240 1
142. 2047 Пакет № 47 «Ниркові проби» Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Альбумін, Кальцій 190 1
143. 888 Вiтамiн Д3 (1,25-дигiдроксихолікальциферол) 490 5
2. Біохімія сечі        
144. 258 Амілаза сечі 55 1
3. Діагностика ревматизму        
145. 253 С-реактивний білок (СРБ) 55 1
146. 254 Ревмо фактор (РФ) 55 1
147. 255 Антистрептолізин О (АСЛО) 55 1
4. Показники ліпідного обміну        
148. 233 Холестерин 50 1
149. 234 Тригліцериди 50 1
150. 235 ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності) 75 1
151. 236 ЛПВЩ (ліпопротеїди низької щільності) 75 1
152. 2028 Пакет № 28 «Ліпопротеїди фракційно» Холестерин, Тригліцериди, ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності), ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності), ЛПДНЩ (ліпопротеїди дуже низької щільності), Коефіцієнт атерогенності 225 1
5. Показники вуглеводного обміну        
153. 237 Глюкоза 45 1
154. 238 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 145 1
155. 267 Глюкозотолерантний тест 110 1
156. 923 С-пептид 140 1
157. 924 Інсулін 140 1
158. 304 Індекс HOMA (інсулін + глюкоза крові) 170 1
159. 2036 Пакет №36 «Вуглеводний стандартний» Глюкоза, Глікований гемоглобін, С-пептид 295 1
160. 2037  Пакет № 37 «Вуглеводний комплексний» (глюкоза, глікований гемоглобін, С-пептид, інсулін, індекс НОМА) 420  1
6. Група крові        
161. 268 Група крові та резус фактор 85 1
162. 295 Анти-резус антитіла 120 від 1 до 2
7. Антифосфоліпідний обмін        
163. 301 Антитіла до фосфоліпідів IgG 220 до 5
164. 302 Антитіла до фосфоліпідів IgМ 230 до 5
165. 950 Вовчаковий антикоагулянт (скринінг) 210 до 5
166. 951 Антитіла IgM до кардіоліпіну 170 до 5
167. 952 Антитіла IgG до кардіоліпіну 170 до 5
8.Діагностика анемії        
168. 920 Феритин 230 до 5
ЗАГАЛЬНО КЛІНІЧНІ дОСЛІДЖЕННЯ        
1. Аналіз крові        
169. 272  Розгорнутий аналіз крові 120 1
170. 273 Ретикулоцити 55 1
2. Аналіз сечі        
171. 274 Загальний аналіз сечі 75 1
172. 275 Аналіз сечі по Нечипоренку 75 1
3. Цитологічне дослідження        
173. 277 Мазок з шийки матки на визначення атипових клітин (цитологія) 80 1
174. 278 Вагінальний мазок на флору 60 1
175. 279 Мазок з уретри 60 1
176. 280 Простатичний сік 60 1
4. Експресс діагностика        
177. 281 Сифіліс, антитіла сумарні 95 1
178. 283 Вірус гепатиту В, HBsAg 120 1
179. 284 Вірус гепатиту C, антитіла сумарні 120 1
180. 303 Швидкий тест для діагностики мультиінфекцій 320 1
5. Інші дослідження        
181. 286 Копроцитограма 100 1
182. 287 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших (система парасепт) 100 1
183. 288 Зішкріб на ентеробіоз 60 1
184. 290 Аналіз калу на приховану кров 60 1
185. 296 Зішкріб з шкіри на наявність паразитарних грибків 80 1
186. 297 дослідження на демодекоз (обличчя) 80 1
187. 966 дослідження на демодекоз (вії) 80 1
КОАГУЛОГРАМА        
188. 298 Протромбіновий індекс (МНВ) 80 1
189. 299 АЧТЧ 50 1
190. 300 Фіброген 80 1
ПЛР-діагностика        
1.Урогенітальні інфекції        
191. 509-106 Трихомонада, (Trichomonasvaginalis), ПЛР Real-Time якісне визначення 147 до 5
192. 510-107 Гарднерелла (Gardnerellavaginalis), ПЛР Real-Time якісне визначення 147 до 5
193. 511-108 Хламідія (Chlamidiatrachomatis), ПЛР Real-Time якісневизначення 147 до 5
194. 512-499 Мікоплазма гомініс (Mycoplasmahominis), ПЛР Real-Time якісне визначення 147 до 5
195. 513-109 Мікоплазма геніталіум (Mycoplasmagenitalium), ПЛР Real-Time якісне визначення 147 до 5
196. 514-110 Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasmaurealiticum) та Уреаплазма парвум (Ureaplasmaparvum), ПЛР якісний 147 до 5
197. 711 Кандида визначення виду (Candida albicans+crusei+glabrata), ПЛР Real-Time якісне визначення 250 до 5
198. 516-115 Гонорея (Neisseriagonorrhoeae), ПЛР Real-Time якісне визначення 147 до 5
199. 536-890 Пакет № 32 Пакет № 32 «ПЛР – 1» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалітікум, Мікоплазма геніталіум ПЛР Real-Time якісне визначення 350 до 5
200. 537-80 Пакет № 33 «ПЛР – 2» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парфум,Уреаплазма уреалітікум ПЛР Real-Time якісне визначення 240 до 5
2.Папіломовірусні інфекції        
201. 517-113 Вірус папіломи людини (ВПЛ): 16 та 18 типи, ПЛР Real-Time якісне визначення за кожним типом 140 до 5
202. 520-705 Кількісне визначення вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів по філогенетичним групам (А7 (18,39,45,59), А9 (16,31,33,35,52,58), А5/А6 (51, 56),ПЛР Real-Time 480 до 5
203. 521-706 Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів (16,18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), ПЛР Real-Time якісне визначення 390 до 5
204. 332 Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 14 типів(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу 420 до 5
205. 522-731 Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 21 тип (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу 730 до 5
3. Дослідження біоценозу урогенітального тракту        
206. 524-730 Фемофлор® Скрин. дослідження біоценозу урогенітального тракту. Загальна бактеріальна маса (кількісно), Lactobacillus spp. (кількісно), Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. (кількісно); Ureaplasma (urealyticum та parvum) (кількісно), Candida spp. (якісний), Mycoplasma hominis (якісний), Mycoplasma genitalium (якісний), Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseriagonorrhoeae (якісний), Chlamydiatrachomatis (якісний), Вірус простого герпесу тип 1 та 2 (якісний), Цитомегаловірус (якісний), ПЛР Real-time кількісний/якісний 726 до 5
4.TORCH-інфекції        
207. 525-111 Цитомегаловірус, ПЛР Real-Time якісне визначення (зішкріб, виділення, плазма) (необхідне підкреслити) 147 до 5
208. 526-523 Токсоплазма, ПЛР Real-Time якісне визначення (зішкріб, плазма) (необхідне підкреслити) 175 до 4
209. 529-722 Вірус простого герпесу тип 1 и 2 (HSV-1 та 2), ПЛР генотипування якісний (зішкріб, виділення, плазма) (необхідне підкреслити) 195 до 3
210. 530-539 Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), ПЛР якісне визначення 245 до 3
5.Гепатити        
211. 531-398 Вірус гепатиту В (HBV) , ПЛР Real-Time якісне визначення 290 до 7
212. 532-707 Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР Real-Time кількісне визначення 845 до 12
213. 533-399 Вірус гепатиту С (HCV) , ПЛР Real-Time якісне визначення 290 до 7
214. 534-708 Вірус гепатиту C (HCV), ПЛР Real-Time кількісне визначення 845 до 7
215. 333 Генотипування вірусу гепатиту С (5 типів:1а,1b,2,3a,4), ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма) 599 до 7
6.Респіраторні інфекції        
216. 340 Діагностика коклюша (Bordetella pertusis), паракоклюша (Bordetella parapertusis), бронхосептикоза (Bordetella bronchiseptica) ПЛР Real-time 260 до 5
ЗАБІР МАТЕРІАЛУ        
217. 91 Забір крові з вени 20  
218. 92 забір матеріалів на бак.дослідження 20  
219. 95 зішкріб на демодекоз та зішкріб на паразитарні грибки 20  
220. 96 забір матеріалу з урогенітального тракту(ПЛР) 30  
221. 97 забір матеріалу з урогенітального тракту 20  
222. 98 забір крові з вени у дітей до 5 років 25  

Вас может заинтересовать информация:

Где здать анализы?

Как получить результат исследований?

Как подготовится к исследованию?

Отзывы о Боголюбы Читать все отзывы (425)
Оставить отзыв
Наши партнеры
Медицинский центр “Парацельс” (Медичний центр “Парацельс”) Продажа медицинского оборудования “Партнер Медико” (Продаж медичного обладнання “Партнер Медіко”) Медицинский центр “Ваш лікар” (Медичний центр “Ваш лікар”) Косметический салон “Косметік-центр” (Косметичний салон “Косметік-центр”) Центр медицинской диагностики “Лакмус” (Центр медичної діагностики “Лакмус”)
Вверх