ua ru
Лицензия :АГ №570604 МОЗ от 11.04.2011г.
Главная Лабораторная диагностика

Лабораторная диагностика

№ п/п Код Назва показника Ціна Термін виконання
ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ
1. Тиреоїдна панель
1. 101 Тиреотропний гормон (ТТГ) 130 1
2. 103 Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) 130 1
3. 105 Тироксин вільний (Т4 вільн.) 130 1
4. 106 Тиреоглобулін (ТГ) 155 1
5. 107 Антитіла до териоглобуліну (АТТГ) 155 1
6. 108 Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) 155 1
7. 215 Антитіла до рецепторів ТТГ 380 До 5
8. 502 Кальцитонін 350 До 5
9. 2001 Пакет №1 «Тиреоїдний-загальний» Тиреотропний гормон(ТТГ), Трийодтиронін вільний(Т3 вільний), Тироксин вільний(Т4 вільний) 350 1
10. 2002 Пакет №2 «Тиреоїдний-аутоімунний» Антитіла до тиреопероксидази(АТТПО), Антитіла до тиреоглобуліну(АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ) 415 1
11. 2003 Пакет № 3 «Тиреоїдний-онкологічний» Антитіла до териоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ), Раково-ембріональний антиген (РЕА) 415 1
12. 2004 Пакет №4 «Тиреоїдний-скринінг» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний(Т4 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) 370 1
13. 2034 Пакет № 34 «Тиреоїдний - 1» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Трийодтиронін вільний (Т3 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) 490 1
14. 2038 Пакет № 38«Тиреоїдний - 2» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Антитіла до териоглобуліну (АТТГ) 370 1
2.Репродуктивна панель
15. 110 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 145 1
16. 111 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 145 1
17. 112 Пролактин 145 1
18. 113 Прогестерон 145 1
19. 114 Тестостерон загальний 145 1
20. 115 Тестостерон вільний 250 від 1 до 3
21. 116 Естрадіол (E2) 145 1
22. 117 Сексзв'язуючи глобулін (СЗГ, SHBG) 155 від 1 до 3
23. 119 Антимюлерів гормон (АМГ, MIS) 490 до 5
24. 126 Андростендіон 270 до 5
25. 2007 Пакет № 7 «Репродукція перша фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Естрадіол (E2) 520 1
26. 2008 Пакет № 8 «Репродукція друга фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон 520 1
27. 2009 Пакет № 9 «Репродукція – 1» Пролактин, Прогестерон, Тестостерон загальний, Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ), Індекс вільного андрогену 520 від 1 до 3
28. 2010 Пакет № 10 «Репродукція – 2» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2), Сексзв’язуючий глобулін (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену 920 від 1 до 3
29. 2011 Пакет № 11 «Індекс вільного андрогену» Сексзв’язуючи глобулін (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену 300 від 1 до 2
30. 2035 Пакет №35 «Репродукція– 3» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин 390 1
31. 2042 Пакет № 42 «Гіперпролактинемія» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.), Пролактин 365 1
32. 2059 Пакет № 59 «Гіперандрогенія»Тестостерон загальний, 17-альфа-оксипрогестерон (17-а-ОНП), Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С), Секс-звязуючий глобулін (СЗГ), Індекс вільного андрогену. 590 до 5
3. Пренатальна діагностика
33. 120 Альфа - фетопротеїн (АФП) (14-19 тиж.вагітності) 155 1
34. 121 ПАПП-А (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (8-14 тиж. вагітності) 175 1
35. 122 Вільнийβ-ХГЛ (11-14 тиж. вагітності) 155 1
36. 123 Естріол вільний (Е3) (14-40тиж. вагітності) 155 1
37. 124 Хоріонічний гонадотропін – пренатальна діагностика 150 1
38. 2043 PRISCA І триместру (10 тижнів вагітності + 0 днів - 13 тижнів вагітності.+ 6 днів) (ПАПП-А, β-ХГЛ вільний, Розрахунок пренатального ризику (PRISCA) 295 1
39. 2044 PRISCA II триместру (14 тижнів вагітності – 19 тижнів вагітності, Естріол вільний, Хоріонічний гонадотропін, Альфа-фетопротеїн, Розрахунок пренатального ризику (PRISCA) 400 1
4. Гіпофізарно-надниркові показники
40. 938 17-ОН-Прогестерон 215 до 5
41. 458 Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-SO4) 180 1
42. 937 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 340 до 5
43. 459 Кортизол 205 1
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
44. 132 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 165 1
45. 133 Онкомаркер яйників (СА-125) 165 1
46. 135 Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) 165 1
47. 136 Простат-специфічний антиген вільний (FPSA) 150 1
48. 137 Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA) 150 1
49. 138 Альфа фетопротеїн (АФП) 155 1
50. 139 Хоріонічний гонадотропін 150 1
51. 723 Ранній онкомаркер яйників НЕ – 4 470 до 5
52. 2014 Пакет №14 «ПСА» Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA), Простат-специфічний антиген вільний (FPSA), Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального 270 1
53. 2015 Пакет №15 «Онкологічнийжіночий» Тиреоглобулін (ТГ), Онкомаркермолочноїзалози (СА 15-3), Онкомаркеряєчників (СА 125), Раково-ембріональнийантиген (РЕА) 570 1
54. 2031 Пакет № 31 «Лабораторна діагностика раку яйників» Ранній онкомаркер яйників(НЕ-4),Онкомаркер яйників  (СА-125), індекс ROMA 570 до 5
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ
1. Гепатити
55. 910 Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM 155 від 1 до 2
56. 912 Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) 155 1
57. 916 Вірус гепатиту В (HBV), HBcAg, антитіла сумарні 155 1
58. 919 Вірус гепатиту С (HCV), антитіла сумарні 170 1
59. 2045 Пакет № 45 «Гепатити» Вірус гепатиту А антитіла IgM, Вірус гепатиту BHBsAg (австралійський антиген), Вірус гепатиту В HBcAg антитіла сумарні, Вірус гепатиту С антитіла сумарні 550 1
60. 2046 Пакет № 46 «Гепатит В, первинний скринінг» HBsAg (австралійський антиген), HBcAg антитіла сумарні 279 1
2. TORCH-інфекції
61. 141 Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgM 145 1
62. 142 Цитомегаловірус(CMV), антитіла IgG 145 1
63. 144 Вірус герпесу 2 типу (HSV), антитіла IgG 145 1
64. 931 Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgG 145 1
65. 143 Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgМ 145 1
66. 145 Вірус краснухи, антитіла IgM 145 1
67. 146 Вірус краснухи, антитіла IgG 145 1
68. 147 Токсоплазма, антитіла IgM 145 1
69. 148 Токсоплазма, антитіла IgG 145 1
70. 2017 Пакет №17 "TORCH IgG" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2типуантитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Вірус краснухи антитіла IgG 530 1
71. 2018 Пакет №18 "TORCH IgG без краснухи" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG 390 1
72. 2019 Пакет №19 "TORCH IgG зхламідією без краснухи" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Хламідії антитіла IgG 530 1
73. 2020 Пакет №20 "TORCH IgG" Цитомегаловірус антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Вірус краснухи антитіла IgG 390 1
74. 2021 Пакет №21 "TORCH IgМ" під час вагітності; Цитомегаловірус антитіла IgМ, Токсоплазма антитіла IgМ, Вірус краснухи антитіла IgМ 390 1
75. 2022 Пакет №22 "TORCH IgG, IgМ з герписом" Цитомегаловірус антитіла IgG та IgМ, Токсоплазма антитіла IgG та IgМ, Вірус краснухи антитіла IgG та IgМ, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG та IgМ 1040 1
76. 2023 Пакет №23 "TORCH IgG, IgМ" Цитомегаловірус антитіла IgG та IgМ, Токсоплазма антитіла IgG та IgМ, Вірус краснухи антитіла IgG та IgМ 780 1
77. 2030 Пакет №30 «Інфекційний» Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген) антитіла IgG 522 1
3. Повітряно-крапельні інфекції
78. 308 Антитіла IgМ до вірусу кору (Measles virus IgM) 370 До 5
79. 309 Антитіла IgG до вірусу кору (Measles virus IgG) 300 До 5
4. Урогенітальні інфекції
80. 151 Хламідії, антитіла IgG 145 1
81. 157 Хламідії, антитіла IgМ 145 1
82. 153 Мікоплазма гомініс, антитіла IgG 145 1
83. 155 Уреаплазма уреалітікум, антитіла IgG 145 1
84. 2024 Пакет №24 Урогенітальний" Хламідії антитілаI gG, Уреаплазма уреалітікум антитіла IgG, Мікоплазма гомініс антитіла IgG 390 1
5. Гастроентерологічні інфекції
85. 161 Гелікобактер пілорі, сумарні антитіла 155 1
6. Діагностика інфекційного мононуклеозу
86. 162 Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген), антитіла IgG 155 1
87. 163 Антитіла класу IgG до ранього антигену вірусу Епштейна-Барр 165 до 5
88. 164 Антитіла класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр 165 до 5
89. 940 Антитіла класу IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр 165 до 5
90. 527-538 Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма крові, слина, букальний зішкріб)
225 до 5
91. 528-710 Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time кількісне визначення (плазма крові, слина, букальний зішкріб)
280 до 5
7. Інші інфекції
92. 945 Антитіла IgG до борелії (Borrelia IgG) 250 до 5
93. 946 Антитіла IgM до борелії (Borrelia IgM) 250 до 5
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Алергодіагностика
94. 181 Загальний імуноглобулін Е (tlgE) 165 1
95. 182 Інгаляційна панель:
пилок берези бородавчатої, пилок вільхи сірої, пилок горіха, пилок дуба, тимофіївка лугова, пилок жита, пилок полину, пилок подорожника, кліщ D.pteronossinus, кліщ D.farinae, епітелій собаки, епітелій кота, епітелій коня, епітелій морської свинки, епітелій хом’яка, епітелій кролика, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp. Herbarum,грибок Pen.Notatus, грибок Alternia Тenuis
850 1
96. 183 Педіатрична панель:
соя, молоко, білок курячого яйця, краб, креветка (атлантична та тихоокеанська), персик, кліщ D.pteronossinus, кліщ D.farinae, тарган, епітелій собаки, епітелій кота, грибок Alternia tenuis, пилок вільхи, берези, пилок амброзії, пилок полині, пилок тимофіївки лугової, пилок жита, домашній пил, загальний IgE.>
850 1
97. 184 Педіатрична диференційована панель:
молоко, казеїн, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок та жовток яйця, рис, соя, банан, свинина, телятина, курятина, суміш борошна (пшениця, рис, ячмінь, овес), пекарські дріжджі, кліщ D.pteronyssinus та D.farinae, грибок Cladosporium herbarum та Alternatia alternata, суміш пилків(береза, дуб), суміш пилків(вільха, ліщина), суміш трав(їжака збірна, грястяниця, вівсяниця польова, райграс, тимофіївка польова ),загальний IgE
850 1
98. 185 Харчова панель:
лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, помідор, тріска, креветка, персик, яблуко, соя мука пшенична, сезам, мука житня
850 1
99. 187 Педіатрична панель Атопік ( 30 алергенів):
Молоко, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, тріска, арахіс, какао, соя, яблуко, морква, помідор, суміш борошна, курятина, суміш цитрусових, рис, суміш 6 трав, пилок жита, епітелій собаки, епітелій собаки, епітелій кота, Cladosp.herbarum, Alternaria alternate, Aspergillus fumigatus, D. pteronyssinus, D.farinae, пилок берези бородавчастої, пилок полину, k202 CCD- маркер перехресного реагування алергену.
950 1
100. 188 Панель молоко+глютен :
Молоко, Альфа-Лактальбумін, Бета-Лактальбумін, Бичачий сироватковий альбумін, Глютен, Казеїн
750 1
2. Виявлення алергоспецифічних Ig E-антитіл до окремих алергенів
101. 1 Грибкова пліснява (Alternaria alternate tenius) Ig E 140 До 7 днів
102. 2 Грибкова пліснява (Alternaria fumigatus) Ig E 140 До 7 днів
103. 3 Грибкова пліснява (Penicillium notatum) Ig E 140 До 7 днів
104. 4 Кліщ домашнього пилу (Dermatophagoides farinae) Ig E 140 До 7 днів
105. 5 Кліщ домашнього пилу (Dermatophagoides pteronyssinus)Ig E 140 До 7 днів
106. 6 Куряче м'ясо Ig E 140 До 7 днів
107. 7 Кішка (епітелій) Ig E 140 До 7 днів
108. 8 М'ясо кроля Ig E 140 До 7 днів
109. 9 Свинина Ig E 140 До 7 днів
110. 10 Собака (епітелій) Ig E 140 До 7 днів
111. 11 Собака (шерсть) Ig E 140 До 7 днів
112. 12 Яловичина Ig E 140 До 7 днів
113. 13 Яєчний білок Ig E 140 До 7 днів
114. 14 Яєчний жовток Ig E 140 До 7 днів
3.Діагностика целіакії
115. 444 Антитіла до гліадину А 305 До 7 днів
116. 445 Антитіла до гліадину G 305 До 7 днів
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
117. 191 Лямблії, сумарні антитіла 165 1
118. 192 Аскарида, сумарні антитіла 170 1
119. 160 Токсокара, сумарні антитіла 165 1
120. 165 Опісторх, сумарні антитіла 165 від 1 до 2
121. 166 Ехінокок, сумарні антитіла 165 від 1 до 2
122. 167 Трихінела, сумарні антитіла 165 від 1 до 2
123. 193 Опісторх, трихінела, токсокара, ехінокок, сумарні антитіла
595 від 1 до 2
124. 2064 Пакет №64 «Паразитарний-2» Лямблія, аскарида, токсокара, сумарні антитіла 450 1
125. 2025 Пакет № 25 «Паразитарний» кал на я/г; Лямблії-мікроскопія (система парасепт), Аскарида сумарні антитіла, Лямблії сумарні антитіла, Опісторх, трихінела, токсокара, ехінокок сумарні антитіла
980 від 1 до 2
БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
126. 201 Бакпосів з очей з антибіотикограма 280 до 7
127. 202 Бакпосів з зіву з антибіотикограма 280 до 7
128. 203 Бакпосів з рани з антибіотикограма 280 до 7
129. 204 Бакпосів сперми з антибіотикограма 280 до 7
130. 205 Бакпосів секрету простати з антибіотикограма 280 до 7
131. 206 Бакпосів молока з антибіотикограмою 280 до 7
132. 207 Бакпосів крові на стерильність з антибіотикограмою 280 до 14
133. 208 Бакпосів виділень з сечостатевих органів з антибіотикограмою 280 до 7
134. 2288 Бакпосів виділень з сечостатевих органів з антибіотикограмою + streptococcus agalactiae (стрептокок групи В) 300 до 7
135. 209 Бакпосів з носа з антибіотикограма 280 до 7
136. 210 Бакпосів калу на дисбактеріоз з антибіотикограма 390 до 10
137. 211 Бакпосів сечі з антибіотикограма 280 до 7
138. 212 Бакпосів харкотиння з антибіотикограма 280 до 7
139. 213 Бакпосів з вуха з антибіотикограма 280 до 7
140. 509 Дослідження на дифтерію (BL) 280 до 7
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Клінічна хімія
141. 220 АСТ (аспартатамінотрансфераза) 55 1
142. 221 АЛТ (аланін амінотрансфераза) 55 1
143. 222 Білірубін загальний 55 1
144. 223 Білірубін прямий 55 1
145. 224 ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза) 55 1
146. 225 Лужна фосфатаза 55 1
147. 227 Загальний білок 55 1
148. 228 Альбумін 55 1
149. 230 Амілаза 65 1
150. 231 Панкреатична амілаза 65 1
151. 232 Ліпаза 70 1
152. 239 Сечовина 55 1
153. 240 Креатинін 55 1
154. 241 Сечова кислота 55 1
155. 245 Кальцій 55 1
156. 246 Магній 55 1
157. 247 Фосфор 55 1
158. 250 Залізо 55 1
159. 2026 Пакет № 26 «Печінкові проби» АСТ (аспартатамінотрансфераза), АЛТ (аланін амінотрансфераза), Білірубін фракційно, ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза), Лужна фосфатаза, Альбумін, Загальний білок
390 1
160. 2027 Пакет № 27 «Підшлункова залоза» Ліпаза, Амілаза в крові та сечі, Панкреатична амілаза в крові та сечі 290 1
161. 2047 Пакет № 47 «Ниркові проби» Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Альбумін, Кальцій 240 1
2. Біохімія сечі
162. 258 Амілаза сечі 65 1
3. Діагностика ревматизму
163. 253 С-реактивний білок (СРБ) 70 1
164. 254 Ревмо-фактор (РФ) 70 1
165. 255 Антистрептолізин О (АСЛО) 70 1
4. Кардіомаркери
166. 878 Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (АССР) 370 До 5
167. 954 Антитіла до мутованого цитрулінового віментину IgG (Anti-MCV) 520 До 5
5. Показники ліпідного обміну
168. 233 Холестерин 70 1
169. 234 Тригліцериди 70 1
170. 235 ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності) 75 1
171. 236 ЛПВЩ (ліпопротеїди низької щільності) 75 1
172. 2028 Пакет № 28 «Ліпопротеїди фракційно» Холестерин, Тригліцериди, ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності), ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності), ЛПДНЩ (ліпопротеїди дуже низької щільності), Коефіцієнт атерогенності 330 1
6. Показники вуглеводного обміну
173. 237 Глюкоза 55 1
174. 238 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 150 1
175. 267 Глюкозотолерантний тест 150 1
176. 923 С-пептид 150 1
177. 924 Інсулін 150 1
178. 304 Індекс HOMA (інсулін + глюкоза крові) 190 1
179. 2036 Пакет №36 «Вуглеводний стандартний» Глюкоза, Глікований гемоглобін, С-пептид 319 1
180. 2037  Пакет № 37 «Вуглеводний комплексний» (глюкоза, глікований гемоглобін, С-пептид, інсулін, індекс НОМА) 440  1
7. Показники фосфорно-кальцієвого обміну
181. 888 Вiтамiн Д 3 (25- OH ) 350 До 3
8. Група крові
182. 268 Група крові та резус фактор 95 1
183. 295 Анти-резус антитіла 120 від 1 до 2
9. Антифосфоліпідний обмін
184. 301 Антитіла до фосфоліпідів IgG 250 до 5
185. 302 Антитіла до фосфоліпідів IgМ 250 до 5
186. 950 Вовчаковий антикоагулянт (скринінг) 250 до 5
187. 951 Антитіла IgM до кардіоліпіну 190 до 5
188. 952 Антитіла IgG до кардіоліпіну 190 до 5
10.Діагностика анемій
189. 920 Ферритин 190 до 4
190. 921 Вітамін В12 190 до 4
191. 922 Фолієва кислота 190 до 4
192. 971 Трансферин 190 до 4
ЗАГАЛЬНО КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Аналіз крові
193. 272 Розгорнутий аналіз крові 140 1
194. 273 Ретикулоцити 75 1
2. Аналіз сечі
195. 274 Загальний аналіз сечі 85 1
196. 275 Аналіз сечі по Нечипоренку 85 1
3. Цитологічне дослідження
197. 277 Мазок з шийки матки на визначення атипових клітин (цитологія) 80 1
198. 555 Рідинна цитологія CellPrep 410 до 4
199. 278 Вагінальний мазок на флору 60 1
200. 279 Мазок з уретри 60 1
201. 280 Простатичний сік 60 1
4. Експресс діагностика
202. 281 Сифіліс, антитіла сумарні 100 1
203. 283 Вірус гепатиту В, HBsAg 130 1
204. 284 Вірус гепатиту C, антитіла сумарні 130 1
205. 303 Швидкий тест для діагностики мультиінфекцій 360 1
5. Інші дослідження
206. 286 Копроцитограма 120 1
207. 287 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших (система парасепт) 120 1
208. 288 Зішкріб на ентеробіоз 80 1
209. 290 Аналіз калу на приховану кров 60 1
210. 296 Зішкріб з шкіри на наявність паразитарних грибків 80 1
211. 297 Дослідження на демодекоз (обличчя або вії) 80 1
212. 270 Назоцитограма
158 до 4
КОАГУЛОГРАМА
213. 298 Протромбіновий індекс (МНВ) 90 1
214. 299 АЧТЧ 55 1
215. 300 Фібриноген 80 1
ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
216. 306 Генетика метаболізму лактози (тест на лактозну недостатність) (плазма, букальний зішкріб) 450 до 7
ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУНІТЕТУ
217. 32 Імунограма (клітинний і гуморальний імунітет) 1500 до 7
218. 826 Імуноглобулін А (IgA) 165 до 3
219. 827 Імуноглобулін G (IgG) 165 до 3
220. 828 Імуноглобулін М (IgG) 165 до 3
ПЛР-ДІАГНОСТИКА
1.Урогенітальні інфекції
221. 509-106 Трихомонада, (Trichomonasvaginalis), ПЛР Real-Time якісне визначення 155 до 5
222. 510-107 Гарднерелла (Gardnerellavaginalis), ПЛР Real-Time якісне визначення 155 до 5
223. 511-108 Хламідія (Chlamidiatrachomatis), ПЛР Real-Time якісневизначення 155 до 5
224. 512-499 Мікоплазма гомініс (Mycoplasmahominis), ПЛР Real-Time якісне визначення 155 до 5
225. 513-109 Мікоплазма геніталіум (Mycoplasmagenitalium), ПЛР Real-Time якісне визначення 155 до 5
226. 514-110 Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasmaurealiticum) та Уреаплазма парвум (Ureaplasmaparvum), ПЛР якісний 155 до 5
227. 711 Кандида визначення виду (Candida albicans+crusei+glabrata), ПЛР Real-Time якісне визначення 250 до 5
228. 516-115 Гонорея (Neisseriagonorrhoeae), ПЛР Real-Time якісне визначення 155 до 5
229. 536-890 Пакет № 32 Пакет № 32 «ПЛР – 1» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалітікум, Мікоплазма геніталіум ПЛР Real-Time якісне визначення 450 до 5
230. 537-80 Пакет № 33 «ПЛР – 2» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парфум,Уреаплазма уреалітікум ПЛР Real-Time якісне визначення 300 до 5
2.Папіломовірусні інфекції
231. 517-113 Вірус папіломи людини (ВПЛ): 16 та 18 типи, ПЛР Real-Time якісне визначення за кожним типом 150 до 5
232. 520-705 Кількісне визначення вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів по філогенетичним групам (А7 (18,39,45,59), А9 (16,31,33,35,52,58), А5/А6 (51, 56),ПЛР Real-Time 480 до 5
233. 521-706 Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів (16,18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), ПЛР Real-Time якісне визначення 450 до 5
234. 332 Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 14 типів(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу 470 до 5
235. 522-731 Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 21 тип (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу 850 до 5
3. Дослідження біоценозу урогенітального тракту
236. 524-730 Фемофлор® Скрин. дослідження біоценозу урогенітального тракту. Загальна бактеріальна маса (кількісно), Lactobacillus spp. (кількісно), Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. (кількісно); Ureaplasma (urealyticum та parvum) (кількісно), Candida spp. (якісний), Mycoplasma hominis (якісний), Mycoplasma genitalium (якісний), Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseriagonorrhoeae (якісний), Chlamydiatrachomatis (якісний), Вірус простого герпесу тип 1 та 2 (якісний), Цитомегаловірус (якісний), ПЛР Real-time кількісний/якісний 750 до 5
4.TORCH-інфекції
237. 525-111 Цитомегаловірус, ПЛР Real-Time якісне визначення (зішкріб, виділення, плазма) (необхідне підкреслити) 150 до 5
238. 526-523 Токсоплазма, ПЛР Real-Time якісне визначення (зішкріб, плазма) (необхідне підкреслити) 190 до 4
239. 529-722 Вірус простого герпесу тип 1 и 2 (HSV-1 та 2), ПЛР генотипування якісний (зішкріб, виділення, плазма) (необхідне підкреслити) 205 до 3
240. 530-539 Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), ПЛР якісне визначення 250 до 3
5.Гепатити
241. 531-398 Вірус гепатиту В (HBV) , ПЛР Real-Time якісне визначення 290 до 7
242. 532-707 Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР Real-Time кількісне визначення 865 до 12
243. 533-399 Вірус гепатиту С (HCV) , ПЛР Real-Time якісне визначення 290 до 7
244. 534-708 Вірус гепатиту C (HCV), ПЛР Real-Time кількісне визначення 865 до 7
245. 333 Генотипування вірусу гепатиту С (5 типів:1а,1b,2,3a,4), ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма) 610 до 7
6.Респіраторні інфекції
246. 340 Діагностика коклюша (Bordetella pertusis), паракоклюша (Bordetella parapertusis), бронхосептикоза (Bordetella bronchiseptica) ПЛР Real-time 270 до 5
ЗАБІР МАТЕРІАЛУ
247. 91 Забір крові з вени, пальця
25  
248. 92 Забір матеріалів на бак.дослідження 25  
249. 95 Зішкріб на демодекоз та зішкріб на паразитарні грибки 25  
250. 96 Забір матеріалу з урогенітального тракту(ПЛР) 30  
251. 97 Забір матеріалу з урогенітального тракту (бакпосів)
25  
252. 99 Забір матеріалу на рідинну цитологію
50  
253. 93 Виклик медсестри додому 100  
254. 90 Заморозка матеріалу (термін зберігання 1 міс) 20  

Вас может заинтересовать информация:

Где здать анализы? Как получить результат исследований? Как подготовится к исследованию?
Отзывы о Боголюбы Читать все отзывы (620)
 • Василь Доброго дня.Цікавить питання, я задав, але чомусь не відповіли. Яка вартість "подвійної" операції, варікоцеле вазектомія ? Дякую за відповідь
 • Наталія Доброго дня! Записалась на гістероскопію, попередили що потрібно здати аналіз на COVID-19 та по рекомендували його здати в центрі СНІДу. В мене питання, як саме називається цей аналіз (тест) та чи не...
 • Андріана Чим відрізняєть інсимінація від штучного запліднення? І чи можна робити інсимінацію якщо в чоловіка 17 % активнорухливих сперматизоїдів?
 • Мар‘яна 123 Час очікування мінімальний, зручно, що всі обстеження проводяться в режимі реального часу. Лікарі та персонал уважні до пацієнта. Заклад дотримується вимог щодо дезінфекції, в зв’язку з поширенням вір...
 • Надежда Добрый день. У моего брата поликистоз почек, камни тоже, левая почка в очень плохом состоянии. Что можно с этим сделать и какая стоимость. Спасибо
 • Ирина Доброго дня, в мене є питання, в мене є одна дитина 4 роки, 3,5 роки ми намагаємся про другу дитину ,но на жаль без результатів, скільки часу займе провіритись мене і чоловіка? І яка ціна приблизно?
 • Лілія Доброго дня. Моєму татові 03.06.2020 зробили операцію на простату. Відтоді (вже майже місяць) тримається температура 38-39. Лікарі кажуть що аналізи нормальні, і причини чому тримається температура во...
 • Ольга Скажіть будь-ласка, 8 міс дитині робили кесерів розтин я завагітніла що робити як діяти.
 • Наталія Доброго дня!!! Нарешті трошки звільнилося часу щоб написати Вам))...Хочу висловити свою вдячність гінекологу Світлані Анатолівні за підтримку та що завжди була поруч, а також хірургу Вадиму Валентинов...
 • Анна Доброго дня, яка ціна ЕКЗ разом з медикаментами?
 • Ольга У березні робила блефаропластику верхніх повік. Безмежно вдячна лікарям Олександру Матвіюку та Ользі Петрук, а також усьому медичному персоналу! Ви справжні професіонали, уже за кілька тижнів я навіть...
 • Мирослава Доброго дня! Чи роблять у вас операцію з видалення аденоїдів дитині 4 р.? Якщо так, приблизно ціну скажіть будь ласка)
 • Олена Дуже не добрий центр
 • Анна Доброго дня, в мене сечо вагінальна фістула, хотіла взнати чи ви робите такі операції і яка буде приблизно ціна?,буду дуже вдячна за інформацію.
 • Катерина Після хіміотерапії і облучення голови, волосся росте дуже рідке і тонке, хоча довжина в нормі. Як можна покращити ріст волосся і яка ціна консультації у трихолога з усім обстеженням на цю тему?
 • Оксана Добрий день.Скажіть будь ласка,Яка вартість :Стимуляції овуляції?
 • Наталія Доброго дня! У мене було дві підряд завмерлі вагітності. Підкажіть, будь ласка, для подальшого планування вагітності які аналізи необхідно здати і яка їх вартість. Дякую.
 • Анжела Добрий день ,скажіть будь-ласка скільки коштує лапароскопія кісти яєчника. І обстеженням?
 • Ольга В чоловіка тератозооспермія 1% нормальних. Який шанс завагітніти?
 • Ольга Дуже вдячна лікарям МЦ "Боголюби",особливо Вадиму Валентиновичу,Світлані Анатоліївні і Юрію Яковичу за вдало проведену операцію і підтримку.Найкращий центр з кваліфікованими лікарями!!!!
Наши партнеры
Вверх